Imprimă această pagină
Romeo Crîșmaru Scris de  Iul 11, 2018 - 3563 Views

Noua formă a Legii privind regimul acordării de finanțări

A fost promulgată Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2018 pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de şi a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul instituției pentru această activitate. VEZI CE SPUNE ORDONANȚA!

Decretul care aprobă modificarea Legii 321/2006 a fost semnat pe 9 iulie a.c., de către Președintele României și aduce modificări majore pentru românii din afara granițelor, care sunt interesați să depună proiecte cu finanțare nerambursabilă la MRP. Mai exact, noul act normativ extinde aria categoriilor de cheltuieli eligibile și face posibilă renovarea și recondiționarea de clădiri, biserici sau centre culturale. Astfel, mai mulți români vor avea acces la fondurile nerambursabile puse la dispoziția lor de către Guvern prin intermediul MRP.

Ordonanța de urgență nr. 12/2018 pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de pentru această activitate

Luând în considerare angajamentul asumat de Guvernul României prin Programul de guvernare aprobat pentru perioada 2018-2020 privind valorizarea adecvată a relațiilor cu ,în considerarea prevederilor Strategiei Naționale pentru Românii de pentru perioada 2017-2020, conform cărora politicile referitoare la comunitățile istorice, dar și la de mobilitate reprezintă o prioritate atât la nivel guvernamental, cât și la nivelul autorităților locale, având în vedere solicitările numeroase primite din partea asociațiilor reprezentative ale comunităților din zona de vecinătate a României privind dificultăți majore referitoare la asigurarea de sprijin pentru păstrarea identității lingvistice, organizarea școlilor de limba română, oficierea slujbelor religioase în spații/imobile special amenajate, informarea constantă în ceea ce privește ofertele statului român pentru reîntoarcerea acasă a românilor de aflați în afara granițelor țării și consilierea acestora pe teme precum traficul de persoane, exploatarea prin muncă și abuzurile din partea angajatorilor din statele terțe, față de împrejurarea că se impune, complementar demersurilor diplomatice demarate și implementate la nivel guvernamental în vederea sprijinirii comunităților de români din afara granițelor, adoptarea unor măsuri cu caracter nemediat, rapid și pragmatic, în scopul sprijinirii acestor comunități, întrucât pentru asigurarea respectării principiilor eficienței, economicității și eficacității cheltuirii fondurilor publice, a principiului nediscriminării, precum și a predictibilității în raport cu gradul de realizare a obiectivelor asumate la nivelul Guvernului pentru comunitățile de români de se impune ca valorile maximale ale cheltuielilor referitoare la onorarii, premii, cheltuieli de tratații, reprezentare și altele asemenea să fie stabilite prin hotărâre a Guvernului, dat fiind că cerințele care reclamă intervenția normativă sunt legate de necesitatea imediată de fluidizare a mecanismului de acordare a finanțărilor în domeniul românilor de , care în acest moment este blocat, precum și de clarificarea condițiilor de eligibilitate a cheltuielilor, astfel încât Ministerul pentru Românii de să poată îndeplini obiectivele aferente Programului de guvernare, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate,deoarece, în prezent, activitatea privind derularea proiectelor este blocată, fapt care generează imposibilitatea acordării de finanțări nerambursabile pentru un număr foarte mare de proiecte, de interes strategic pentru românii din afara granițelor, ceea ce afectează grav posibilitatea de acordare de sprijin material acestora, obiectiv fundamental asumat de către Ministerul pentru Românii de încă de la înființarea sa, în condițiile în care nu se adoptă măsuri urgente privind crearea cadrului legal care să permită derularea în bune condiții a proiectelor și programelor sau acțiunilor derulate în sprijinul românilor de , în anul financiar curent, s-ar pune în dificultate derularea finanțării proiectelor destinate românilor din afara granițelor țării și, implicit, a activității Ministerului pentru Românii de , precum și a obiectivelor asumate prin Programul de guvernare.

Perioada lungă de timp pe care ar presupune-o procedura parlamentară, precum și faptul că prevederile legislative necesită o corelare urgentă atât cu situația de fapt existentă în , cât și cu angajamentele asumate de Guvernul României prin Programul de guvernare și Strategia Națională pentru Românii de pentru perioada 2017-2020, deblocarea acestei situații este posibilă prin modificarea de urgență a Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de pentru această activitate.

Neadoptarea unor măsuri urgente pentru deblocarea situației poate crea riscul de creștere incontrolabilă a nemulțumirilor cetățenilor români din cu privire la implicarea Guvernului în sprijinirea comunităților din afara granițelor țării.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie o situație extraordinară, care obligă la adoptarea acestor soluții, iar amânarea reglementării acestora ar putea conduce la blocaje în activitatea de finanțare a proiectelor destinate românilor de , cu repercusiuni dificil de estimat asupra comunităților românești, care mizează pe sprijinul primit din partea Guvernului României, prin faptul că nu vor putea fi alocate sume pentru executarea unor proiecte asumate atât prin Programul de guvernare, cât și prin Strategia Ministerului pentru Românii de ,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență:

Articol unic -

Legea nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de pentru această activitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 20 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 8 alineatul (6), litera e) se abrogă.*)
*) Deoarece Legea nr. 321/2006 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 9 martie 2018, dispozițiile art. 8 alin. (6) lit. e) se regăsesc în forma republicată la art. 12 alin. (6) lit. e).

2. La anexă punctul III, litera b) va avea următorul cuprins: 

"b) valorile maximale ale cheltuielilor referitoare la onorarii, premii, cheltuieli de tratații și reprezentare vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului."

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Ministrul pentru românii de ,
Natalia-Elena Intotero
Ministrul afacerilor externe,
Teodor-Viorel Meleșcanu
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

Etichetat cu
Romeo Crîșmaru

Articole recente - Romeo Crîșmaru

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…